Aktuelles produktkatalog

Lesen Downloaden

DRUT Z MIEDZI BEZTLENOWEJ Cu-OFE
DRAHT AUS SAUERSTOFFFREIEM CU-OFE-KUPFER

Producent / Hersteller Metall-Expres Sp. z o.o.
Produkt / Produkt Drut z miedzi beztlenowej Cu-OFE Draht aus sauerstofffreiem Cu-OFE-Kupfer
Technologia / Technologie Metoda ciągłego topienia i odlewania pionowego w technologii UPCAST Verfahren zum kontinuierlichen Schmelzen und vertikalen Gießen mit der UPCAST-Technologie
Norma / Norma PN-EN 1977
Właściwości fizyczne
Physikalische Eigenschaften
Przewodność w 20 °C: min. 58,8 MS/m (101,4 % IACS)
Gęstość: 8,92 kg/dm3
Leitfähigkeit bei 20 °C: min. 58,8 MS/m (101,4 % IACS)
Dichte: 8,92 kg/dm3
Właściwości mechaniczne
Mechanische Eigenschaften
Wytrzymałość na rozciąganie Rm: 180 N/mm2 ± 10 N/mm2
Wydłużenie A (200 mm): 38 % ± 2%
Zugfestigkeit Rm: 180 N/mm2 ± 10 N/mm2
Dehnung A (200 mm): 38 % ± 2%
Powierzchnia / Oberfläche Powierzchnia drutu gładka bez rys i pęknięć, pokryta ochronną powłoką wosku syntetycznego zabezpieczającą przed oddziaływaniem tlenu atmosferycznego Glatte Drahtoberfläche, ohne Kratzer und Risse, überzogen mit einer schützenden synthetischen Wachsschicht zum Schutz vor atmosphärischem Sauerstoff
Skład chemiczny
Chemische Zusammensetzung
Cu: min. 99,995 %
O2 <3 ppm

Zakres wymiarów
Größenbereich

8,0 mm (± 0,4 ) – 25,0 mm (± 0,8 )
Pakowanie / Verpackung Masa kręgu ~4t (+/-200 kg)
Krąg spięty pasami i zabezpieczony folią polietylenową
Wewnętrzna średnica kręgu: 800 mm
Zewnętrzna średnica kręgu: 1650 mm
Paleta o wymiarach: 1650 x 1650 x 150 mm
(drut od palety oddziela specjalna ochronna tekturowa przekładka)

Spulengwicht ~4t (+/-200 kg)
Die Spule ist zusammengeschnürt und mit Poly-ethylenfolie gesichert
Innendurchmesser der Spule: 800 mm
Außendurchmesser der Spule: 1650 mm
Abmessungen der Palette: 1650 x 1650 x 150 mm
(Der Draht wird von der Palette durch eine spezielle Schutzzwischenlage aus Pappe getrennt)

Zastosowanie / Anwendungsbereich – przewody emaliowane
– kable i przewody specjalistyczne tj. kable bezpieczeństwa o podwyższonej odporności na ogień (do systemów IT, elektrowni jądrowych)
– kable kat. 6 i 7 przenoszące dźwięk i obraz
– wyciskanie na profile płaskie i kształtowe w procesie Conform
– walcowanie na profile płaskie i kształtowniki
– Emaillierte Leitungen
– Spezialkabel und -leitungen, d. h. Schutzkabel mit erhöhtem Feuerwiderstand (für IT-Systeme, Kernkraftwerke)
– Kabel der Klasse 6 und 7, die Ton und Bild übertragen
– Extrusion zu flachen und geformten Profilen mit dem Conform-Verfahren
– Walzen zu Profilen